This service is not available, please contact for more information.

Warsztaty: Neuroatypowość

  • Ended
  • 100 złotych polskich
  • online

Service Description

Spotkanie ma na celu wprowadzenie w tematykę neuroróżnorodności. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób funkcjonują osoby neuroatypowe w domu, w szkole i w pracy biorąc pod uwagę różnice w sposobach myślenia, odczuwania emocji i wchodzenia w interakcje społeczne. Polecamy ten warsztat wszystkim osobom, które chcą lepiej zrozumieć siebie lub swoich bliskich.


Contact Details

602103370

gabinet@terapiasolutio.pl