top of page

Konsultacja ws. uzależnień

  • 50 minutes
  • 180 złotych polskich
  • sesja online|Piotrkowska 262/264

Service Description

Konsultacja psychologiczna dla osób uzależnionych lub współuzależnionych oraz osób, których bliscy są uzależnieni od alkoholu lub innych substancji.


bottom of page