top of page

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza obejmuje przeprowadzenie wywiadu wraz z odpowiednimi testami oraz omówienie wyników.

  • 55 minutes
  • From 160 złotych polskich

Service Description

1. Pierwsze spotkanie - wywiad i konsultacja diagnostyczna - 160 zł 2. Kolejne spotkania - przeprowadzenie testów Test organiczny (funkcje poznawcze) - 1h - 250 zł Test ilorazu inteligencji - 2 h - 500 zł Dysleksja i dyskalkulia - 1 h - 400 zł Diagnoza ADHD, ADD, ODD (u dzieci i dorosłych) - 3 wizyty - 700 zł Diagnoza zespołu Aspergera - 3/4 wizyty - 1200 zł Test MMPI-2 - pierwsza wizyta – wywiad, druga i trzecia wizyta – test 800 zł 3. Ostatnie spotkanie - zalecenia i omówienie wyników - 160 zł 4. Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej (do szkoły/uczelni/zakładu pracy/sądu) - 250 zł

bottom of page